Phone : +91 99760 33333, 04285 – 264000, 264050, 264060.

Email : info@sarathainternationalschool.org

Student Council

School Appoinments

Head Boy Bhuvan. P.S
Head Girl Bharkavi. S
Assistant Head Boy Mohan Kumar. S
Assistant Head Girl Indira Rupini. T
Akash Brahmos Nirbhay Trishul
Captain Abishek. K.B Harresh Ram. P.S Raguram. R.K Karan. N.S
Vice Captain Hari Deepak. N Shri Varshya. B.A Abigeetha. M Preethi. A.R
Prefect Sankeerthan. R.J Dhyanesh. V Vidhunisha. R.K Vishwa Ramanujam. V

Class Appoinments

VI - A Shyam. R X - A Rishab. S
VI - B Mukil. V X - B Dheena. R
VII - A Anjana. P XI - A Barath Vikraman. R.K
VII - B Sabareshwaran. E XI - B Bhuana. M
VIII - A Rahul. S.S XI - C Sargasaatvika. M.P
VIII - B Sanjai. V.S XII - A Vijay Pavya. B
IX - A Madhunisha. S.P XII - B Arthy. R
IX - B Prajish. S XII - C Jasvanthika. S